Dzień Ziemi 2021 dniem powitania Geoparku Świętokrzyskiego w gronie Światowej Sieci Geoparków UNESCO

Ustanowiony w 1971 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Ziemi to niezwykle ważny dzień, któremu przyświeca idea wspólnych działań na rzecz odpowiedzialności za Ziemię.

W ramach propagowania proekologicznych postaw zachęcamy wszystkich do realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu dbanie o środowisko naturalne, w tym do porządkowania swojego otoczenia oraz segregacji śmieci, oszczędzania wody, zasadzenia drzewa czy też uświadamiania innych, jak możemy pomóc naszej planecie.

I to właśnie dziś 22 kwietnia 2021 roku z okazji Światowego Dnia Ziemi Geopark Świętokrzyski zostanie uroczyście powitany w gronie Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy. Teren Geoparku Świętokrzyskiego obejmuje obszar pięciu gmin województwa świętokrzyskiego, w tym: Gminę Kielce, Gminę Chęciny, Gminę Nowiny, Gminę Piekoszów oraz Gminę Morawica. Znajdują się na nim unikatowe obiekty przyrodniczo-geologiczne oraz zabytki, stanowiące o dziedzictwie kulturowym.

Status Światowego Geoparku UNESCO to ogromne wyróżnienie, podnoszące rolę Geoparku do rangi międzynarodowej.


Drukuj   E-mail