Park Etnograficzny w Tokarni

Park Etnograficzny - Skansen w Tokarni mieści się przy trasie Kielce-Kraków (8 km za Chęcinami w kierunku Krakowa). Na obszarze ponad 70 hektarów zgromadzono wiejskie zabudowania z różnych zakątków regionu. Założenia merytoryczne i naukowe ekspozycji opracował w 1971 roku etnograf, prof. dr hab. Roman Reinfuss z Pracowni Badania Polskiej Sztuki Ludowej Instytutu Sztuki przy Polskiej Akademii Nauk. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny.
W ostatnich latach docelowy plan rozbudowy Parku Etnograficznego w Tokarni uległ znacznej modyfikacji. W latach 2010-2013, w ramach pozyskanych funduszy unijnych, wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Promesa) oraz dzięki funduszom Województwa Świętokrzyskiego, w skansenie pojawiły się 42 zabytkowe obiekty drewniane. Drugi etap rozbudowy Parku Etnograficznego uwzględnił też rozpoczęcie odkładanej od wielu lat realizacji sektora nadwiślańskiego.
W skansenie znajdują się przykłady budownictwa drewnianego datowane od XVII wieku do pierwszej połowy XX wieku. Wśród najpiękniejszych obiektów należy wymienić: barokowy kościół z Rogowa (1763 r.), modrzewiowy Dwór z Suchedniowa (XIX w.), czy Organistówkę z Bielin z poł. XIX w., w której zaaranżowano wnętrze dawnej apteki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że muzeum w Tokarni, jako jedyne tego typu w Polsce, może pochwalić się stałą ekspozycją pokazującą w pełni wyposażony gabinet i mieszkanie małomiasteczkowego lekarza z okresu międzywojennego. Wśród ciekawych ekspozycji znalazł się także zakład prowincjonalnego fotografa w chałupie z Wąchocka, rozbudowaną aranżację sklepiku małomiasteczkowego z lat 30. XX w., wnętrze domu z Ćmielowa, czy chałupę z Szydłowa (1705 r.), zamieszkiwaną przez rodzinę żydowskiego krawca. Wśród stałych ekspozycji pojawiły się też realizacje przybliżające turystom rzadko pokazywane w skansenach rytuały związane z pochówkiem i śmiercią: wystawę opowiadającą o ludowych zwyczajach pogrzebowych obejrzeć można w chałupie z Kobylnik w sektorze lessowym. Walory historyczne oraz wartość edukacyjną Parku Etnograficznego w Tokarni wzbogacają wystawy tematyczne poświęcone kulturze ludowej. Wiele z nich okresowo aranżowanych jest we wnętrzach XVIII-wiecznego Spichlerza Dworskiego ze Złotej Pińczowskiej.
Image
Image


STYCZEŃ – MARZEC,  LISTOPAD - GRUDZIEŃ


Poniedziałek - wstęp bezpłatny (wyłącznie na wystawę stałą budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)
9.00 - 15.00
Wtorek - niedziela
/kasa czynna 8.30 - 14.30/
9.00 - 15.00

KWIECIEŃ, WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK

Poniedziałek - wstęp bezpłatny (wyłącznie na wystawę stałą budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)
9.00 - 15.00
Wtorek – niedziela
/kasa czynna 8.30 - 16.30/
9.00 - 17.00

MAJ – CZERWIEC

Poniedziałek – Piątek
/kasa czynna 8.30 - 16.30/
9.00 - 17.00
Sobota - niedziela
/kasa czynna 9.30 - 17.30/
10.00 - 18.00
Soboty 8.00 - 10.00 - wstęp bezpłatny (wyłącznie na wystawę stałą budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)

LIPIEC – SIERPIEŃ    
   
Poniedziałek - wstęp bezpłatny (wstęp bezpłatny na wystawę stałą budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)
9.00 - 15.00
Wtorek – Niedziela
/kasa czynna 9.30 - 17.30/
10.00 - 18.00

Drukuj   E-mail